Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου – Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης

Οι «Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου – Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης» είναι μία ετήσια εμβληματική εκδήλωση που στοχεύει στην προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας ανάμεσα στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην προώθηση της διεπιστημονικότητας, στην ανάδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στη γενικότερη διάδοση της έρευνας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση θα έχει διάρκεια δύο ημερών και θα πραγματοποιηθεί:

  • την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 -δια ζώσης- στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48), όπου θα παρουσιαστούν τα Αποτελέσματα Ερευνητικών Έργων με δυνατότητα επιχειρηματικής αξιοποίησης και
  • την Πέμπτη 02 Ιουνίου και Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 -διαδικτυακά- μέσω της πλατφόρμας Zoom, όπου θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες (βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας) του ερευνητικού δυναμικού (υποψήφιοι διδάκτορες, νέοι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/Φοιτήτριες)του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και του ερευνητικού δυναμικού συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Φορέων/Οργανισμών, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής στην παρουσίαση τουλάχιστον ενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι κοινοί υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, ως εξής:

Πέμπτη 2 Ιουνίου
10:45 – 11:45 Παπαναστασίου Γ.

Σκιάνης Χ.

Δρίγκας Α.

«Παιχνίδι Σοβαρού Σκοπού για τη βελτίωση της προσοχής και της μνήμης παιδιών με ΔΕΠΥ»

[δείτε την παρουσίαση]

13:30 – 14:30 Καρυωτάκη Μ.

Σκιάνης Χ.

Μπακόλα Λ.

Δρίγκας Α

«Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην προώθηση της ηγεσίας και της επιχειρηματικότητας»

[δείτε την παρουσίαση]

14:45 – 15:45 Μπακόλα Λ.

Σκιάνης Χ.

Χαϊδή Ε.

Καραγιαννίδης Χ.

Δρίγκας Α.

«Γυναίκες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Πολιτικές &Τ.Π.Ε. για την ένταξη και την Ισότητα»

[δείτε την παρουσίαση]

Για να παρακολουθήσετε, παρακαλούμε να εγγραφείτε εδώ.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.