Διαδικτυακή Ημερίδα “Το Σχολείο του Μέλλοντος”

Δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων στις ΤΠΕ και τη χρήση τους στο χώρο της εκπαίδευσης και στο πλαίσιο των δράσεων για τις ψηφιακές τεχνολογίες και την συμπερίληψη – ισότητα, που αναπτύσσει το Net Media Lab – I.I.T. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, και στο πλαίσιο του έργου GIL4W διεξήχθη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Το Σχολείο του Μέλλοντος”. Η ημερίδα είχε ως στόχο να περιγράψει και να αποσαφηνίσει το ρόλο των νέων τεχνολογιών (Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Computing, Fiber Networks, Gigabit, 5G/6G-Ασύρματες Τεχνολογίες, IOT, Body Antennas-Wearables, Robotics Everywhere in Education, Avatars and Digital Assistance/Counselors, Virtual Labs & Virtual Experiments, Virtual Reality & Ability Training, Augmented Reality, Virtual Classes & Virtual Presence, Future Devices-New Technologies Smartphones-Holograms, Human Machine Interfaces New Era, New Skills for Industry Revolution 5.0 & Beyond Components (Robotics, Drones, 3D Printing)). Επίσης, έμφαση δοθηκε στους ρόλους της μεταγνώσης, της ενσυνειδητότητας και των 21st Century Skills στη λειτουργία του σχολείου, της σχολικής κοινότητας και σε όλους τους ενδιαφερόμενους/συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο των Erasmus Days 2022, της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών και του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τη ΔΕΠΥ.

Στην ημερίδα καλύφθηκαν τα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Σχετικά αρχεία