Διαδικτυακή Ημερίδα “Ο Καταλυτικός Ρόλος των Γυναικών, των Ψηφιακών Τεχνολογιών και των Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα στην Αναβάθμιση του Σχολείου και της Κοινωνίας”

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την Γυναίκα και στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπερίληψη, την ισότητα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις δεξιότητες του 21ου Αιώνα, που αναπτύσσει το Net Media Lab του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, και στο πλαίσιο του έργου GIL4W, διεξήχθη την Τετάρτη 15/3/2023 στις 18:00, η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Ο Καταλυτικός Ρόλος των Γυναικών, των Ψηφιακών Τεχνολογιών και των Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα στην Αναβάθμιση του Σχολείου και της Κοινωνίας“, διάρκειας 2,5 ωρών. Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα για την γυναίκα και τις ψηφιακές δεξιότητες, τη μεταγνώση, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την καινοτομία, για την αναβάθμιση του σχολείου και της κοινωνίας.

Στην ημερίδα καλύφθηκαν τα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

 1. Δρ Δρίγκας Αθανάσιος | Έναρξη ημερίδας – Χαιρετισμός [βίντεο | δείτε την παρουσίαση]
 2. Δρ Δρίγκας Αθανάσιος | Τεχνολογίες και Διανοητικο-Συναισθηματικές ικανότητες σε αρμονία [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 3. Χρήστου Αντώνιος | Μακροπρόθεσμες επιδράσεις της πανδημίας στην εργαστηριακή έρευνα: γιατί οι γυναίκες επιστήμονες επηρεάζονται δυσανάλογα; [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 4. Παπουτσή Χαρά | Ο Ρόλος των Γυναικών στην Προώθηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Σχολείο και την Κοινωνία [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 5. Μητσέα Ελένη | Σχεδιάζοντας Περιβάλλοντα Μάθησης με Έμφυλη Ευαισθησία Υποστηριζόμενα από τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες και τη Μεταγνώση [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 6. Χαϊδή Ειρήνη & Λύκου Παρασκευή | Cyberbullying και Γυναίκες [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 7. Χαϊδή Ειρήνη | Ανάπτυξη Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων μέσω Αναδυόμενων Τεχνολογιών και Αποκατάσταση Ευπαθών Γυναικείων Ομάδων  [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 8. Μπακόλα Λιζέτα | Γυναίκες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Πολιτικές & Τ.Π.Ε. για την ένταξη και την Ισότητα [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 9. Καρυωτάκη Μαρία | Γυναίκες, Δεξιότητες του 21ου Αιώνα, Αναδυόμενες Τεχνολογίες και ο Ρόλος τους στην Ανάπτυξη των Νεοφυών Επιχειρήσεων & του Ηλεκτρονικού Εμπορίου [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 10. Κεφαλής Βαλάντης | Ο Ρόλος των Γυναικών στην Γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος στο Σχολείο και στην Κοινωνία [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 11. Μπράβου Βάσια | Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Πρακτικές στο Σχολείο (BCIs) με Έμφαση στην Καλλιέργεια Αυτό-ελέγχου [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 12. Σαλαπάτα Γιολάντα | Ο Ρόλος των Laser στην παρέμβαση και την αποκατάσταση για θέματα Μ. Δυσκολιών και Υγείας στο Σχολείο του Μέλλοντος [δείτε την ομιλία | δείτε την παρουσίαση]
 13. Συζήτηση & Κλείσιμο Ημερίδας [βίντεο]

Σχετικά αρχεία